Doziranje peleta

Kotao na pelet ,,Pelet Metalac“ radi sa jednim od najkvalitetnijih – duplim moto reduktorom za transport peleta iz rezervoara peleta do gorionika.

Dužina transporta peleta je svega 30-40 cm u zavisnosti od snage kotla na pelet.

Zbog veoma kratkog transportnog puta ne dolazi do mrvljenja peleta, tj. pretvaranja čitavog peleta u prašinu i zastoja rada gorionika ili gašenja vatre u gorioniku

Pelet, koliko god bio čist i kvalitetan, kruni se i stvara prašinu koja kod nekih kotlova na pelet stvara veliki problem i dolazi do gašenja vatre zbog toga je transportna dužina peleta često čitavih 2m. Naš kotao na pelet nema vertikalni transporter koji jako lomi pelet rebrasto gibljivo crevo gde se dodatno prolaskom peleta kroz njega pelet kruni i stvara se prašina koja kasnije pravi problem i gde dolazi do čestog zaglavljivanja peleta. Kod takvih rešenja se veoma često dešava prekid rada kotla zbog prašine koju stvaraju predugački transportni sistemi pogotovo ako je pelet malo duži, većeg prečnika, ako je lošijeg kvaliteta ili je od prosle godine…

Naši kotlovi na pelet sa dužinom transporta od 30-40cm i jako velikom debljinom spirale, cak 7-10mm bez problema transportuje prljav pelet, košpčicu od voća, zrno kukuruza pa čak i kameni separirani ugalj.

Zbog snaznog duplog moto reduktora koji je redukovan oko 700 puta, sa izuzetno malim brojem obrtaja, dobili smo veoma snažan i moćan reduktor koji ima veoma dugotrajan i pravilan radni vek bez kvarova.

U poredjenju sa nekim drugim rešenjima transporta, naši kotlovi su sa dužinom transporta peleta 5-7 puta kraći u odnosu na transportere peleta koji su sa gibljivim crevima i cevima i jos povrh svega motorom koji često ima problema, jer se nalazi na vrhu kosog transportera, ponaša se kao usisivač prašine koji dovodi do prestanka rada kotla i nikad niste sigurni kad ce da napravi problem.

Back to top