Tehničke karakteristike kotla PELET METALAC-25 i njegove prednosti

Kotao na pelet
 • Sagoreva sve vrste peleta ( testirali smo i koristili preko 150 vrsta peleta )
 • Nije mu obavezan visok kvalitet peleta i nije preosetljiv na kvalitet peleta, dužinu peleta, prečnik, vlagu, % pepela, tvrdoću peleta, % brašna u peletu, vrste peleta
 • Izrađen je čak sa 4 velike promaje, što ga čini jedinstvenim i najkvalitetnijim kotlom sa realno najvećim stepenom iskorišćenja, koji znatno utiče na uštedu peleta u odnosu na kotlove sa 2 ili 3 promaje
 • Temperatura izduvnih gasova na dimnjači je samo 65 C
 • Jedini kotao koji je predviđen da radi ispod 55-60 C. Može da radi na 40 C i to bez kondenza kojeg nema ni u tragovima.
 • Zbog mogućnosti veoma male radne temperature, svega 40C, kotao ,,PELET METALAC 25,, radi u direktnoj vezi linije za podno i zidno grejanje i nije mu potrebna dodatna investicija za bojler tople vode, dodatne pumpe, ventile, sonde..(ušteda sa našim kotlom za tu opremu je oko 1.000,00 eur)
 • Za razliku od kotlova sa dugačkim vertikalnim pužnim transporterima od 1,5m u kojima se dešava lomljenje peleta u brašno i zbog čega dolazi do gašenja vatre i male iskorišćenosti energetske vrednosti peleta, odnosno znatno povećane potrošnje peleta, naši kotlovi imaju neznatan horizontalni transport koji je samo 25cm i nema mrvljenja peleta niti povećane potrošnje, kao ni gašenja vatre
 • Gorionik je od debelog livenog materijala i predviđen je da traje decenijama. Nema mogućnost progorevanja niti bilo kakvog drugog oštećenja, niti krivljenja i potrošnje zbog visokih temperatura i dužine veka korišćenja
 • Kotao ima veliku zapreminu vode, čak 125 L, koja služi kao akumulacija energije i služi za dodatnu i značajnu uštedu u potrošnji peleta
 • Zbog veoma velike zapremine 125 L, poželjan je u sistemu solarnog i podnog grejanja, jer pored njega nije obavezan bojler za akumulaciju tople vode iz razloga što količina od 125 L koja je u njemu čini upravo dovoljan bojler tople vode  prilikom čega imate dodatnu uštedu oko 1.000,00 eura.
 • Izrađen je od orginalnog kotlovskog veoma debelog lima od 5-8mm
 • Zbog 4 velike promaje ( velike povrsine izmenjivača ) i izrade od limova velike debljine kotao je čak i duplo teži od većine kotlova na tržištu.
 • Težina kotla je čak 400kg, što ga čini najsigurnijim kotlom i kotlom sa najdužim vekom trajanja
 • Velika je zapremina koša za pelet, čak 300L, iz tog razloga nije potrebno svakodnevno punjenje koša.
 • Veoma je mala potrošnja struje u maksimalnom radu, samo 0,08kw/h
 • Zbog svoje velike iskorišćenosti i odličnih tehničkih karakteristika može da zagreva objekte i preko 300m2 što zavisi od stepena izolacije objekta.
 • Nije mu potreban standardni zidani dimnjak.
 • Čišćenje kotla je jednom u 30 dana.
 • Ima veoma veliku pepeljaru zbog koje nije potrebno prazniti pepeo ni po 15-20 dana u zavisnosti od kvaliteta peleta.
 • Potpuna automatizacija rada kotla sa najvišim stepenom sigurnosti
 • Kotao je opremljen sa čak 6 zaštitnih sondi
 • Program i rukovanje sa kompjuterom je prilagođeno i veoma je lako za korišćenje čak i za osobe koje nisu kompjuterski napredno osposobljeni.
 • Kompjuter kotla ima čak 150 parametara odnosno teh.mogućnosti kontrole i upravljanja.
 • Kompletan program u kompjuteru je na srpskom jeziku uz podršku najmanje još 2-6 jezika.
 • Kotao ima mogućnost samoodržavanja vatre i u radu i u stend by režimu. Iz ovog razloga našem kotlu nije potreban grejač za paljenje vatre i zbog toga kotao ,,PELET METALAC 25,, uštedi dodatnih 300kw struje na mesečnom nivou u poređenju sa nekim drugim kotlovima koji poseduju grejače
 • Ventilator gorionika ima mogućnost da radi u 70 režima što mu daje veoma veliku prednost u odnosu na druge kotlove.
 • Kotao je predviđen da može da radi i preko agregata na struju, ups-a ili ispravljača koji imaju ispravljenu sinosoidu
 • Kotao je predviđen i ima teh.mogućnosti za nadogradnju grejača za grejanje na struju, gorionika za naftu, gas, prerađeno ulje, lož ulje… Konstruisan je tako da pri prebacivanju sa jednog na drugo gorivo nije potrebno skidati vrata ili gorionik, sklanjati koš ili pužni transporter, već se veoma lako i odmah pristupi promeni goriva bez dodatnih rituala ili angažovanja servisera
 • Kotao je konstruktivno urađen tako da koš za pelet može biti i sa leve i sa desne strane, kao i to da prebacivanje koša sa leve na desnu stranu i obrnuto možete lako uraditi i sami
 • Kompjuter je predviđen da upravlja istovremeno sa 4 pumpe; pumpom za radijatorsko grejanje, pumpom za podno grejanje, bojlerom tople vode i cirkulacionom pumpom. Za sve 4 pumpe kotao ima i prateće kontrolne sonde koje kontrolišu i upravljaju istovremeno sa sve 4 pumpe.
 • Kompjuter ima mogućnost da se poveže sa centralnom jedinicom
 • Ima zaštitu od prevelikog i malog napona struje u mreži.
 • Ima veoma kvalitetnu zaštitu od spoljnog strujnog udara
 • Zaštićen je u metalnoj kutiji od mogućih mehaničkih oštećenja
 • Kompjuter ima veoma široku lepezu tehničkih mogućnosti.
 • Ima mogućnost povezivanja na zični i daljinski sobni termostat
 • Radi u veoma velikom opsegu snage čak od 5-25kw, kao i to da radi na 40 C što mu daje jako veliku prednost u odnosu na druge kotlove, pogotovo tokom grejanja u prelaznim periodima kada ostali kotlovi ne mogu da rade ispod 55-60 C i tad troše preko 50% više peleta u odnosu na kotao ,,PELET METALAC 25,,
 • Kotao ,,PELET METALAC 25,, zbog 4 velike promaje i ostalih teh.karakteristika štedi mnogo više u odnosu na ostale kotlove koji nemaju iste teh.karakteristike
 • Pužni transporter kotla ima dupli reduktor za transport što mu daje prednost u odnosu na sve ostale kotlove, jer zbog toga ima stabilno i sigurno konstantno dodavanje peleta ili čak kalibrisanog kamenog uglja koji ima duplu specifičnu težinu u odnosu na pelet. Iz tog razloga nije podložan čestim kvarovima i stajanjima. Reduktor ima i sigurnosnu zaštitu od upada tvrdih predmeta ili zaštitu od prekomernog opterećenja rada transportera
 • Spirala transportera je izrađena od kotlovskog lima velike debljine čak od 7-10mm i zbog toga nije podložna čestim kvarovima i oštećenjima.
 • Na poklopcu koša za pelet su ugrađeni amortizeri koji pružaju komfor prilikom punjenja koša sa peletom i iz tog razloga nije potrebno poklopac držati rukom prilikom punjenja koša
 • Kotao ima čak 7 velikih otvora zbog kojih je veoma lako prići svakom delu kotla prilikom čišćenja
 • Čišćenje kotla je jednom u 40 dana i traje samo 2 minuta
 • Prilikom čišćenja kotla nije potrebno gasiti vatru, zaustavljati rad kotla, niti vaditi delove kotla i gorionika, sav garež i pepeo iz kotla završava u veoma velikoj pepeljari zbog čega prilikom čišćenja nema prisutnog dima, gareži, pepela niti prljavih ruku i odeće onoga ko ga čisti
 • Kotao ima visok stepen termoizolacije
 • Zbog mogućnosti male radne temperature 40C kotlu nije neophodan mešni ventil (ušteda oko 100,00 eur)
 • Veoma je lak za ugradnju
 • Uz redovan godišnji servis garancija na kotao je 5 godina
 • Garancija na kompjuter,pužni transporter,motoreduktor I ventilator je 2 god.
 • Besplatna je isporuka na celoj teritoriji R.Srbije
 • Kotao je izuzetno siguran za korišćenje, jer naš kotao nije novi neprovereni proizvod, već je testiran i u proizvodnji je punih 20 godina, što ga čini jako sigurnim i pouzdanim za korišćenje uz najbolje teh.karakteristike
 • Uz kotao imamo obezbeđenu logistiku, korisničku podršku, servis i rezervne delove minimalno sledećih 10 godina
Kotao ,,PELET METALAC 25,, može da sagoreva razni pelet, testirali smo i koristili dugi niz godina sledeći pelet od:
 • bukve
 • hrasta
 • čamovine
 • bagremovine
 • muskantusa
 • lipe
 • raznih mekih lišćara
 • raznih mešavina od drvenog materijala
Takođe kotao  ,,PELET METALAC 25,,  može da sagoreva i jako zahtevan pelet kao što je pelet od:
 • komadnog uglja
 • ugljene prašine
 • ostatka od uglja, koksa
 • piljevine od 20 različitih vrsta drveta
 • mešavine biomase i drvenog materijala
 • mešavine pšenične slame
 • ječma i ječmene slame
 • zobi ili ovsa
 • slame od pirinča
 • zrno tritikala i slame od tritikala
 • zrno i slama od biljke proso
 • stočnog brašna
 • starih novina i različitog papira
 • duvana i stabljike duvana
 • zrna graška i stabljike graška
 • zrna soje i sojine slame
 • zrna kukuruza i kukuruzovine
 • mešavine lucerke
 • livadskog sena
 • iglica od četinara
 • drvenog furnira
 • peleta od 100% kore od drveta
 • granje od orezbine od 50 vrsta voća
 • uljane repice
 • sirka
 • suncokretove stabljike i ljuske
 • mlinske prašine
 • lomljenog mlinskog zrna
 • ostatka od mlinske urodice
 • zrna pšenice
 • zrna zobi
 • zrna pirinča
 • pelet od 50 raznih vrsta koštica biljaka ( trešnja, višnja, šljiva, kajsija, maslina….)
 • lišća, sitnih grančica od orezivanja voća
 • konoplje
 • šećerne trske
 • banbusa
 • prostirke od pilića
 • kokošijeg izmeta
 • konjskog izmeta
 • kravljeg izmeta
 • ostatak od prerade heljde
 • stabljike ljiljana
 • stabljike 50 vrsta raznih lekovitih biljaka
 • drvenog ili slamnatog humusa
 • baze uzgajanja raznih pečuraka
 • korenja raznih biljaka
 • lešnika i ljuske od lešnika
 • sitnih grančica od orezivanja lešnika
 • ljuske od sojinog semena
 • ostatka od ceđenja jabuke i još od 20 vrsta suve materije prilikom ceđenja voća
 • grančica i semena vinove loze
 • kartona i starog papira
 • starog nameštaja i starog parketa
 • preko 50 raznih mešavina sirovina
 • drveni pelet, agro pelet, košticu od voća…
Kotao  ,,PELET METALAC 25,,  može da sagoreva biomasu u izvornom obliku koja nije pelet, a to je:

– zrno kukuruza

– zrno graška

– zrno tritikale

– zrno soje

– ljusku od lešnika

– ljusku od oraha

– kalibrisani ugalj

– prosejanu prašinu od uglja

– kominu od masline

– ugalj koks

– ugalj sitni orah

– košticu skoro od svog poznatog voća ( koštice od 40 vrsta različitog voća )

– lomljeno zrno kukuruza, soje i graška

Zbog svih gore navedenih tehničkih mogućnosti i teh.karakteristika kotla Metalac 25,  smatramo da je naš kotao PELET METALAC-25  jedan od najboljih kotlova u našem regionu

Poklonite nam Vaše poverenje i mi ćemo Vam za uzvrat isporučiti najbolje kotlove, pružiti brzu logističku uslugu, pružiti svu saradnju i naše iskustvo…

Naša priča sa Vama se ne završava kupovinom kotla, već tada tek počinje. Želja i cilj nam je da svaki naš  kupac postane i ostane naš prijatelj za koga smo uvek na raspolaganju  i koji će biti dobra preporuka našim novim potencijalnim kupcima.

Svim našim kupcima i budućim kupcima želimo da budu zadovoljni i da uživaju u korišćenju naših proizvoda.      

                                                                                                                      S poštovanjem dir. Ivan Ostojić

Back to top